Filtr hydrauliczny - Filtry hydrauliczne - Filtry hydrauliczne katalog - Filtr hydrauliki

Filtr hydrauliczny to element układu hydraulicznego, którego zadaniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń o określonej wielkości. Najmniejsza wielkość cząstek, jaką zatrzymuje dany filtr hydrauliki określa jego dokładność filtracji i jest wyrażana w mikrometrach [µm]. Dokładność filtracji filtrów hydraulicznych dobiera się taką lub mniejszą jakie są najmniejsze luzy w parach trących danego układu hydraulicznego.

Siłowniki hydrauliczne, inne ważne elementy układu hydraulicznego, to urządzenia wykorzystujące specyficzne właściwości oleju hydraulicznego. Jedną z jego wielu specyficznych cech jest nieściśliwość. Dzięki niej olej sprężony do wysokich ciśnień jest w stanie praktycznie bezstratnie oddać zgromadzoną w nim energię w siłowniku hydraulicznym, gdzie jest ona zamieniana na pracę urządzenia. Pozwala to również osiągnąć ogromną moc nawet niedużym siłownikom. Dzięki temu już relatywnie niewielkie siłowniki hydrauliczne są w stanie wykonywać efektywnie ciężkie zadania stawiane przed nimi przez konstruktorów i użytkowników.

Do poszukiwań nowego filtra hydraulicznego można wykorzystać popularne wyszukiwarki internetowe i rozpocząć poszukiwania za pomocą przykładowej frazy: filtry hydrauliczne katalog. Fraza filtry hydrauliczne katalog pozwoli odnaleźć potrzebne informacje w sieci. Po odnalezieniu odpowiedniego katalogu rozpoczynają się właściwe poszukiwania odpowiedniego filtra. Jeśli nasze urządzenie może być wyposażone w wydajniejsze od zalecanych przez producenta filtry hydrauliczne, to warto zainwestować w takie rozwiązanie. Wydajniejsze wkłady to przeważnie lepsze filtrowanie cieczy roboczej i dłuższa ochrona, jaką filtr hydrauliczny daje układowi hydraulicznemu. Lepiej chroniona maszyna to rzadziej występujące poważne awarie i związane z nimi przestoje maszyn. Odpowiednio częsta kontrola stanu w jakim są filtry hydrauliczne to ważny element obsługi.

Oleje hydrauliczne z zamkniętych układach siłowych pełnią wiele różnych dodatkowych zadań. Ich szczególne właściwości mają za zadanie ochronę antykorozyjną wnętrza układu hydraulicznego. Hamowanie procesu utleniania metalowych powierzchni przyczynia się do wzrostu żywotności całego układu. Kolejnym zadaniem, za które odpowiedzialny jest olej hydrauliczny jest smarowanie, czyli zmniejszanie współczynnika tarcia w parach trących. Dzięki temu procesy tarcia zachodzące pomiędzy ruchomymi częściami siłownika nie są tak destrukcyjne dla maszyny, bo elementy współpracujące oddziela cienka warstwa filmu olejowego. Duża część energii dostarczanej do siłownika jest w wyniku zachodzących tam procesów zamieniana w ciepło. Nadmiar ciepła jest odprowadzany z miejsca jego powstawania również za pomocą oleju hydraulicznego. Chłodzenie urządzenia to kolejne z zadań cieczy roboczej w układzie siłownika hydraulicznego. Wnętrze pracującego siłownika hydraulicznego to miejsce, w którym pojawiają się zanieczyszczenia. Źródłem tych zanieczyszczeń jest sama praca układu hydraulicznego, w skutek której drobiny metali oddzielają się od pracujących i ścierających się ze sobą powierzchni. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń są pyły przedostające się do układu z zewnątrz. Siłowniki hydrauliczne to napęd wykorzystywany w ciężkich maszynach pracujących w ekstremalnie niesprzyjających warunkach. Pracy takiej często towarzyszy nadmierne zapylenie, przy którym łatwo o penetrację nawet najbardziej szczelnego układu.

Ciecz robocza w układzie hydraulicznym ma za zadanie zbieranie wszelkich zanieczyszczeń i transportowanie ich w miejsce, w którym jest filtr hydrauliczny, gdzie następuje ich oddzielenie od cieczy roboczej. Dzięki temu przestają krążyć w pracującym układzie i powodować jego nadmierne zużycie. W trakcie filtrowania pory, z których składa się filtr hydrauliczny ulegają stopniowemu zatykaniu, dlatego niezwykle istotne jest kontrolowanie stanu, w jakim jest filtr hydrauliczny. Wraz ze zużyciem filtra rośnie również opór, jaki filtr hydrauliczny stawia cieczy roboczej. Po przekroczeniu wartości krytycznej dla układu, uruchamiane są zawory obejścia pozwalające na skierowanie oleju hydraulicznego dalej do układu z pominięciem elementu, jakim jest zatkany filtr hydrauliki. Mechanizm bezpieczeństwa opiera się o różnicę ciśnień występującą przed i za filtrem hydraulicznym, które mierzą manometry. Gdy różnica ta przekroczy wartość krytyczną, to filtr hydrauliczny powinien być natychmiast wymieniony na nowy. Moment ten jest kluczowy dla bezpieczeństwa pracy układu, ponieważ przestaje w nim funkcjonować filtrowanie cieczy roboczej. Wymiana wkładu filtrującego (elementu wymiennego, który składa się na filtr hydrauliczny) w momencie aktywowania zaworów obejścia naraża urządzenie na obieg niefiltrowanej cieczy roboczej, a to grozi nadmierną destrukcją elementów układu. Optymalne byłoby zastąpienie wkładu filtrującego tuż na granicy aktywowania zaworów obejścia. Gwarantowałoby to pełne zużycie wkładu przy jednoczesnym braku ryzyka jakie niesie ze sobą obieg niefiltrowanego oleju. Ze względu na bardzo różne warunki pracy maszyn z układami hydraulicznymi, ciężko jednoznacznie określić po jakim czasie należy wymieniać filtry hydrauliczne. Producenci określają parametry minimalne, jakie muszą spełniać filtry hydrauliczne. Często podają również zalecany czasokres, po upływie jakiego należy filtr hydrauliczny wymienić. Nie zawsze są to wartości uwzględniające wszystkie warunki pracy, w jakich może pracować sprzęt ciężki. W przypadku pracy maszyn w szczególnie trudnych warunkach warto częściej kontrolować stan w jakim jest filtr hydrauliki. Pomoże to uniknąć niebezpieczeństw związanych z niedostatecznym filtrowaniem cieczy roboczej. Przy okazji takiej kontroli warto sprawdzić również stan samej cieczy roboczej. Jeśli jest gorszy od wymaganego możliwe jest wykorzystanie zewnętrznego układu filtracyjnego do odpowiedniego dofiltrowania oleju hydraulicznego.

© WWF Filtry