Filtry do hydrauliki siłowej

Filtry do hydrauliki siłowej dzielimy na dwie główne, pod względem działania, grupy. Jedną z nich są filtry do hydrauliki siłowej mechaniczne, w których ciecz robocza jest przepuszczana przez materiał filtracyjny, którego zadaniem jest mechaniczne odseparowanie zanieczyszczeń o odpowiedniej wielkości. Do drugiej grupy należą filtry do hydrauliki siłowej, które w swoim działaniu wykorzystują siłę zjawisk fizycznych, takich jak magnetyzm, grawitacja czy siły odśrodkowe. Do czego wykorzystywane są filtry do hydrauliki siłowej? Oto kilka informacji dotyczących tego jak pracują filtry do hydrauliki siłowej.

Układy hydrauliczne wykorzystują w swojej pracy właściwości cieczy użytkowej, jaką jest olej hydrauliczny. Olej hydrauliczny jest nieściśliwy, zatem sprężenie go do wysokich ciśnień umożliwia przenoszenie mocy z pompy ciśnieniowej do siłownika hydraulicznego, gdzie jest zamieniana na pracę siłownika. Dzięki ciągłemu obiegowi w zamkniętym układzie, olej hydrauliczny wykorzystywany jest także do odprowadzania nadmiaru ciepła powstającego podczas pracy siłownika. Jego zadaniem jest również smarowanie ruchomych elementów układu hydraulicznego. Inną funkcją jest oczyszczanie układu z drobin metali powstających wewnątrz siłownika na skutek tarć pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi siłownika. Siłowniki hydrauliczne wykorzystywane są do pracy w otoczeniu charakteryzującym się znacznym stopniem zapylenia. Pyły mogą dostawać się do wnętrza układu hydraulicznego i zagrażać jego żywotności. I tu właśnie potrzebne są filtry do hydrauliki siłowej. Dzięki filtrowaniu cieczy roboczej zanieczyszczenia są separowane i nie przemieszczają się wewnątrz układu. Filtry do hydrauliki siłowej pełnią w maszynach funkcję podobną do nerek w organizmach żywych. Dzięki pracy, jaką wykonują filtry do hydrauliki siłowej ciecz hydrauliczna jest oczyszczana z zanieczyszczeń mechanicznych, zaś one same przestają zagrażać elementom układu hydraulicznego.

Filtry do hydrauliki siłowej jako materiał filtracyjny mogą mieć: włókno szklane, bibułę, włókninę lub mikronową siatkę tkaną z drutu, wzmocnione najczęściej dodatkowo siatką tkaną z drutu o większym oczku. Włókno szklane i siatkę mikronową stosujemy do całego zakresu ciśnień. Natomiast bibułę i włókninę do niskich i co najwyżej średnich ciśnień.

Bez względu na zasadę działania, wszystkie filtry do hydrauliki siłowej z czasem wymagają interwencji użytkownika. Gromadzone w nich zanieczyszczenia z czasem mogą całkowicie zablokować przepływ cieczy roboczej, przez co filtr straci swoje właściwości filtracyjne. Filtry do hydrauliki siłowej w większości wyposażone są w tak zwane zawory obejścia. W momencie, kiedy ciecz robocza napotyka na swojej drodze zbyt duży opór stawiany przez zapchany filtr, aktywują się zawory obejścia i strumień cieczy roboczej jest kierowany do układu z pominięciem filtra. Działanie takie zabezpiecza ciągłość przepływu oleju hydraulicznego, jednak jest to niebezpieczne na dłuższy czas. Niefiltrowana ciecz robocza może w krótkim czasie doprowadzić do poważnej awarii i kosztownego przestoju całego urządzenia. Filtry do hydrauliki siłowej należy poddawać regularnym przeglądom, w trakcie których powinien być oceniony ich stan.

Niektóre wkłady filtrów pracują nie tylko powierzchniowo, ale też całą swoją objętością, dlatego niemożliwe jest ich czyszczenie. Jeśli stan filtra tego wymaga, konieczna jest jego wymiana na nowy. Regularne przeglądy stanu filtrów w układach hydraulicznych to jedna z najważniejszych czynności serwisowych, jakim powinien być poddawany układ hydrauliczny. Oszczędności poczynione na ograniczeniu częstotliwości takich przeglądów są krótkotrwałe i pozorne. W dość krótkim czasie okaże się, że pozornie zaoszczędzone środki finansowe zostaną z nawiązką pochłonięte podczas usuwania poważnej awarii układu hydraulicznego.

Nawet regularna konserwacja układów filtrujących nie jest w stanie całkowicie wyeliminować procesu degeneracji cieczy użytkowej, jaką jest olej hydrauliczny. Zanieczyszczenia mechaniczne to tylko jeden z rodzajów zanieczyszczeń, jakie mogą się w nim znaleźć i powinny być zatrzymane przez filtry do hydrauliki siłowej. Z biegiem czasu ciecz gromadzi również szereg zanieczyszczeń o charakterze chemicznym, których usunięcie z oleju hydraulicznego nie jest już takie proste. Podczas każdorazowej wymiany filtrów należy zatem dokonać również oceny stanu cieczy użytkowej - na przykład poprzez skierowanie próbki do badań laboratoryjnych. Jeśli jej stan tego wymaga, można do jej dofiltrowania użyć zewnętrznego agregatu filtrującego. Po kilku użyciach nawet ono nie jest jednak z stanie przywrócić niektórych właściwości fizycznych i chemicznych nowego, wysokojakościowego płynu hydraulicznego. Wtedy konieczna staje się jego wymiana na nowy.

Producenci sprzętu wyposażonego w siłowniki hydrauliczne przeważnie podają parametry minimalne dotyczące cieczy użytkowej oraz to, jakie filtry do hydrauliki siłowej są niezbędne do prawidłowego działania układu hydraulicznego. W przypadku tak drogich maszyn jak urządzenia wyposażone w siłowniki hydrauliczne niezwykle istotne jest jak najdłuższe ich działanie. Można to zapewnić stosując zalecane oleje hydrauliczne. Podobnie jest w przypadku filtrów. Jeśli zainstalujemy filtry do hydrauliki siłowej o zalecanych parametrach, to przełoży się na to dłuższą i bezawaryjną pracę całego układu.

© WWF Filtry