Filtry do oleju hydraulicznego - Filtry oleju hydraulicznego - Filtracja oleju hydraulicznego - Filtrowanie oleju hydraulicznego - Wkład filtra oleju hydraulicznego

Filtry oleju hydraulicznego dzielimy ze względu na zasadę działania na dwie główne kategorie. Pierwsza z nich to filtry oleju hydraulicznego mechaniczne, których działanie polega na przepuszczaniu zanieczyszczonej cieczy roboczej przez warstwę materiału filtracyjnego odpowiedzialnego za zatrzymywanie zanieczyszczeń o odpowiedniej wielkości. Drugim rodzajem filtrów są filtry oleju hydraulicznego siłowe wykorzystujące w swojej pracy działania sił magnetycznych, elektrycznych, odśrodkowych oraz grawitacyjnych. Wykorzystanie działania tych sił pozwala na usunięcie z oleju cząstek ferromagnetycznych oraz takich, których ciężar jest większy od ciężaru cieczy roboczej.

Układy hydrauliczne wykorzystują właściwości cieczy roboczej do przenoszenia energii z pompy generującej ciśnienie do siłownika odpowiedzialnego za pracę układu hydraulicznego. Olej hydrauliczny stosowany w takich układach ma wiele zadań i szczególnych właściwości pozwalających na optymalne wykorzystanie układu, w którym pracuje.

Najważniejszą cechę oleju hydraulicznego umożliwiającą mu pracę w takich układach jest jego nieściśliwość. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie go, jako medium energii. Olej stłoczony do wysokiego ciśnienia, odda zgromadzoną w ten sposób energię w pracy siłownika. To jednak nie jedyne zadanie, jakie jest stawiane przed wydajnym olejem hydraulicznym. Zadaniem cieczy roboczej jest także zapewnienie odpowiedniego smarowania powierzchni ruchomych układu hydraulicznego, odprowadzanie ciepła powstałego w wyniku pracy układu oraz wypłukiwanie zanieczyszczeń mechanicznych typowych dla takiego środowiska pracy.

Praca układów hydraulicznych bardzo często odbywa się w trudnych warunkach środowiska zewnętrznego. Duże zapylenie to jeden z czynników, które mogą mieć wpływ na przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza układu hydraulicznego. Drugim czynnikiem powodującym powstawianie zanieczyszczeń są właśnie produkty powstające w wyniku pracy samego układu hydraulicznego. W wyniku tarć pomiędzy poszczególnymi częściami mechanizmu dochodzi do oddzielania się od ich powierzchni drobin metali, które zaczynają krążyć w zamkniętym układzie hydraulicznym wraz z olejem. Brak układu odpowiedzialnego za filtrowanie oleju hydraulicznego z takich zanieczyszczeń w krótkim czasie doprowadziłby do eskalacji zniszczeń, a tym samym do remontu urządzenia i innych kosztów, które powstały by w wyniku przestoju maszyny. Dlatego filtry do oleju hydraulicznego są istotnym elementem takich urządzeń, a sama filtracja oleju hydraulicznego bardzo ważna.

Wydajność pracy układu hydraulicznego oraz jego trwałość zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest jakość zastosowanego oleju hydraulicznego. Częstym błędem są próby oszczędzania na kosztach eksploatacji maszyny poprzez stosowanie płynów hydraulicznych o minimalnych wymaganiach podawanych przez producenta. W przypadku układów hydraulicznych nie istnieje pojęcie zbyt dobrego oleju. Lepsza ciecz robocza, nawet droższa w momencie zakupu, przełoży się na dłuższy okres bezawaryjnej pracy urządzenia. Jedną z cech charakteryzujących płyn o wyższej jakości jest również okres eksploatacji. Rzadsze wymiany oleju hydraulicznego i mniejsze zużycie urządzenia przekładają się na relatywnie większe zyski.

Drugą, równie ważną kwestią, dotyczącą eksploatacji układów hydraulicznych jest odpowiednie filtrowanie oleju hydraulicznego. Wkład filtra oleju hydraulicznego podczas pracy traci swoje właściwości filtracyjne i stopniowo zapycha się. Filtry do oleju hydraulicznego w układach hydraulicznych posiadają zawory obejścia, które uruchamiają się, gdy opór przepływu cieczy roboczej staje się zbyt wielki i zagrożone jest prawidłowe funkcjonowanie układu. Wystąpienie takich okoliczności powoduje skierowanie cieczy roboczej przez układ obejścia.

Pomimo pozorów prawidłowego funkcjonowania maszyna w krótkim czasie może ulec poważnej awarii. Chociaż ciecz robocza krąży w układzie, to jednak niefiltrowana szybko uszkadza urządzenie. Regularna kontrola, czy wkład filtra oleju hydraulicznego jest w dobrej kondycji to jedyna metoda, aby zapobiec występowaniu tego typu zdarzeń. Z ekonomicznego punktu widzenia, najbardziej optymalna jest wymiana w momencie kiedy wkład filtra oleju hydraulicznego jest tuż przed stanem, w którym nastąpi uruchomienie układu obejścia. Z tego względu warto mieć pod ręką zapasowy filtr oleju hydraulicznego.

Z uwagi na ekstremalne przeciążenia jakim poddawany jest praktycznie każdy układ hydrauliczny, niezmiernie ważne jest regularne i wnikliwe analizowanie stanu jego poszczególnych podzespołów. Podczas tych przeglądów należy szczególnie uważnie oceniać, czy filtry oleju hydraulicznego są w dobrym stanie i ocenić stopień ich zanieczyszczenia. Pozwoli to na odpowiednio wczesną wymianę wkładu filtra oleju hydraulicznego i niedopuszczenie do sytuacji, w której niefiltrowana ciecz robocza przyspieszy destrukcję maszyny.

Jeśli pomimo regularnej i dopasowanej do stanu filtra, wymiany wkładu filtra oleju hydraulicznego stan cieczy roboczej nie jest zadowalający, możliwe jest jej dofiltrowanie za pomocą zewnętrznych stacji filtrujących. Wyposażone w dodatkowe filtry oleju hydraulicznego urządzenie pracujące bez ekstremalnych przeciążeń, typowych dla pracy układu hydraulicznego, jest w stanie w krótkim czasie przywrócić niemal stan wyjściowy oleju hydraulicznego.

© WWF Filtry