Filtry wodne przemysłowe - Filtry przemysłowe do wody - Filtry do wody przemysłowe - Przemysłowe filtry do wody - Filtry do uzdatniania wody

Filtry przemysłowe do wody są stosowane, ponieważ woda jest cieczą niezwykle często wykorzystywaną w przeróżnych procesach technologicznych. Poza wykorzystaniem wody w szeregu przemian, jakim poddawane są chemikalia, woda równie często jest naturalnie wykorzystywanym nośnikiem ciepła. Kontakt wody z procesami przemysłowymi bardzo często zmienia jej właściwości i zanieczyszcza ją. Dlatego filtry wodne przemysłowe są tak potrzebne.

Najpowszechniejszym rodzajem filtracji wody jest filtracja mechaniczna za pomocą filtrów przemysłowych do wody posiadających wymienne wkłady. Taki wkład filtra do wody zbudowany jest najczęściej z plisowanego materiału filtracyjnego, którym jest tkana siatka mikronowa wykonana z drutu ze stali nierdzewnej. Wodę przepuszcza się przez filtr przemysłowy do wody, a zanieczyszczenia pozostają na warstwie filtracyjnej. Wkład należy okresowo czyścić i wymieniać, jeżeli czyszczenie staje się niemożliwe.

Czasy, w których zanieczyszczona woda opuszczała linie produkcyjną a w jej miejsce była pobierana nowa ciecz na szczęście należą już do przeszłości. Właściciele zakładów wiedzą jak ważne są filtry do wody przemysłowe. Obecnie każdy szanujący się zakład przemysłowy dba o ochronę środowiska naturalnego i wszechobecnej w nim wody i wykorzystuje filtry do uzdatniania wody. Przemysłowe filtry do wody umożliwiają tworzenie tak zwanych obiegów zamkniętych, w których woda po zakończeniu procesu technologicznego jest oczyszczana, a następnie ponownie wykorzystywana w tym samym lub kolejnym procesie produkcyjnym. Filtry wodne przemysłowe do uzdatniania wody mogą oczyszczać ją z szeregu zanieczyszczeń fizycznych, takich jak pył. Mogą również kształtować jej właściwości chemiczne. W zależności od procesu, w jakim woda ma być wykorzystywana możliwa jest zmiana jej indywidualnego charakteru chemicznego. Dlatego tak ważne są filtry przemysłowe do wody.

Woda występująca w przyrodzie praktycznie nie występuje w niej w postaci czystego związku chemicznego. W jej skład wchodzą cząsteczki innych substancji przenikające do niej w ziemi w postaci jonów. Tak wzbogacona woda może być dobrodziejstwem dla organizmu człowieka, jednak w większości procesów technologicznych zawarte w niej jony innych pierwiastków mogą uszkodzić wysokowydajne urządzenia przemysłowe. Ponadto tak "zanieczyszczona" woda jest nieprzewidywalna w niektórych typach reakcji chemicznych. Wszędzie tam, gdzie ważna jest precyzja przeprowadzanych reakcji chemicznych używa się wody zdemineralizowanej.

Jednymi z często usuwanych z wody związków są jony żelaza i manganu. Oba te związki nie mogą w namiarze występować w wodzie przeznaczonej do celów spożywczych, ponieważ nadają jej nieprzyjemny smak. W niektórych dziedzinach przemysłu normy występowania tych jonów w wodzie są jeszcze bardziej wygórowane, niż normy spożywcze. Wśród nich należy wymienić przemysł pralniczy, w którym obecność w wodzie jonów żelaza ma negatywny wpływ na zachowanie bieli tkanin. Oba jony usuwa się z wody poprzez wywołanie procesów chemicznych wiążących je w nierozpuszczalne w wodzie związki chemiczne, a następnie przeprowadza się fizyczną filtrację wody w celu uzyskania czystej wody i pozbawionej niepożądanych jonów.

W większości instalacji przemysłowych wykorzystujących wodę nie jest konieczne aż tak dokładne jej oczyszczanie. Filtry do wody przemysłowe działające na ogromną skalę mają przeważnie za zadanie usunięcie z jej składu czynnika mogącego wpłynąć na działanie określonych podzespołów. Jednym z takich procesów filtracyjnych jest dekarbonizacja wody. Proces ten polega na zmiękczeniu wody poprzez usunięcie z niej jonów wapnia i magnezu zdecydowanie najczęściej odpowiedzialnych za twardość wody. W procesie tym usuwane są również jony żelaza, manganu, glinu i cynku. Twarda woda ma destrukcyjny wpływ na większość instalacji. Jony wapnia i magnezu wytrącają się z niej i odkładają na powierzchniach, z którymi mają kontakt. W rezultacie dochodzi do stopniowego zmniejszania światła przewodów, którymi biegnie woda, aż do ich całkowitego zatkania. Sytuacje taka generują koszty związane z koniecznością przeprowadzenia napraw i okresowych konserwacji urządzeń. Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji, na którą składają się filtry wodne przemysłowe, które zmniejszających stężenie niepożądanych jonów.

Filtry przemysłowe do wody i oczyszczanie wody ma ogromne znaczenie nie tylko dla przemysłu ciężkiego, ale również dla naszego codziennego życia. Zdolności środowiska naturalnego w zakresie oczyszczania wody są ograniczone i muszą być wspomagane przez kolejne procesy filtracyjne oczyszczające wodę. Tylko dzięki takim procesom możemy nadal cieszyć się dostępem do smacznej i zdrowej wody. Przemysłowe filtry do wody i ich powszechne zastosowanie przywróciło równowagę i pozwala na stałe odbudowywanie zasobu czystej wody pitnej. Zatrzymanie procesów odpowiedzialnych za bieżące oczyszczanie wody doprowadziłoby do katastrofy ekologicznej na ogromną skalę. Dlatego filtry wodne przemysłowe są tak istotnym elementem.

Stały rozwój techniki filtrowania zarówno wody na użytek przemysłu jak i wody na użytek gospodarstw domowych pozwala na konstruowanie coraz doskonalszych filtrów, wśród których znajdują się filtry do uzdatniania wody. To z kolei przekłada się na powstawanie linii produkcyjnych niegroźnych dla otaczającego je środowiska naturalnego. Pozwala również na powstawanie wysokowydajnych oczyszczalni ścieków komunalnych, których produktem wyjściowym jest całkowicie czysta i zdatna do spożycia woda. Przemysłowe filtry do wody oraz inne filtry do uzdatniania wody są elementami, o które warto zadbać.

© WWF Filtry