Separator koalescencyjny - Separatory koalescencyjne - Separator koalescencyjny cena

Separator koalescencyjny odpowiada za oddzielenie oleju oraz innych substancji ropopochodnych od filtrowanego medium. Koalescencja to zdolność substancji znajdujących się w postaci drobnych kropel, tutaj oleju, do łączenia się w większe krople, które łatwiej wychwycić.

W separatorach koalescenyjnych oleju, oddzielających olej od powietrza, olej zatrzymywany jest na filtracyjnej warstwie kolaescencyjnej. Natomiast w separatorach koalescencyjnych oleju, oddzielających olej od wody, wykorzystuje się różnice w wyporności poszczególnych cieczy, co powoduje rozwarstwienie się wody i lżejszej od niej warstwy substancji ropopochodnych. W tym momencie możliwe jest odseparowanie obu cieczy. W urządzeniach, jakimi są separatory koalescencyjne dodatkowo stosuje się warstwę olejofilnej substancji zwanej wkładem koalescencyjnym. Separator koalescencyjny z takim wkładem pozwala na gromadzenie się w większe krople nawet najdrobniejszych kropel oleju. Ich gromadzenie na warstwie olejofilnej powoduje wytworzenie w pewnym momencie kropli tak dużej, że osiągającej możliwość odseparowania się od warstwy i, dzięki sile wyporu wznoszącej się ku górze, gdzie przechwytuje je rosnąca warstwa oleju.

Separatory koalescencyjne olej-powietrze wykorzystywane są w sprężarkach powietrznych, a separatory koalescencyjne olej-woda wykorzystywane są do wstępnego oczyszczania wody opadowej i innych rodzajów wód wszędzie tam gdzie może mieć ona styczność z substancjami ropopochodnymi. Separator koalescencyjny obowiązkowo instaluje się zatem w myjniach samochodowych, zakładach mechanicznych, miejscach składowania pojazdów, parkingach, czyli separator koalescencyjny pojawia się wszędzie tam, gdzie może pojawić się wyciek substancji ropopochodnej i napotkać na swojej drodze wodę. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja separatora oleju nawet w przydomowym garażu. Pomimo niewielkich ilości substancji ropopochodnych, jakie mogą pojawić się na podłodze naszego garażu, nawet tak niewielkie ilości mogą doprowadzić do skażenia tymi substancjami okolicznych wód gruntowych. Separator koalescencyjny instaluje się pomiędzy odwadnianą powierzchnią o odpływem kanalizacyjnym. Połączony z separatorem grawitacyjnym zbiornik stopniowo wypełnia się zarówno cięższymi od wody cząstkami osadów jak i lżejszymi od niej olejami i innymi substancjami ropopochodnymi. Prawidłowo zainstalowany separator koalescencyjny zapewni odpowiednie filtrowania wody i nieprzedostawanie się do wody ściekowej niepożądanych substancji. Nowoczesne separatory oleju są wyposażone w automatycznie blokady uniemożliwiające przedostanie się tych substancji do wody kanalizacyjnej. Każdy nowoczesny separator oleju należy poddawać regularnym przeglądom oraz konserwacjom. Konieczne jest również regularne usuwanie gromadzonych w nim cieczy ropopochodnych oraz cięższych osadów. Zarówno konserwacje jak i przeglądy powinna wykonywać wyspecjalizowana w tym firma. Również odbiór zgromadzonych w separatorze nieczystości powinien być wykonywany przez firmy zajmujące się asenizacją tego typu odpadów. Każdy nowoczesny separator koalescencyjny jest wyposażony we wskaźniki pokazujące poziom zgromadzonych odpadów lekkich i ciężkich. Separatory koalescencyjne wyposażone są również w urządzenia alarmowe, których zadaniem jest odpowiednio wczesne powiadomienie użytkownika o konieczności wezwania firmy asenizacyjnej. Nowoczesne separatory koalescencyjne to ukłon w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i bezcennych zasobów wody pitnej.

Cena zależy przede wszystkim od wydajności separatora, jego pojemności, zdolności filtracji mierzonej w litrach na sekundę oraz od nowoczesności zastosowanych w nim systemów zabezpieczających, informujących o ilości zgromadzonych osadów oraz urządzeń alarmujących o zbliżającej się konieczności skorzystania z usług firmy asenizacyjnej. Aby dobrać odpowiednie urządzenie i nie płacić zbyt dużo za zbyt wydajny do naszych potrzeb system separacyjny, najlepiej skontaktować się w tym celu z przedstawicielem któregoś z głównych producentów tego typu urządzeń. Specjalista zajmujący się na co dzień tą tematyką będzie w stanie oszacować nasze potrzeby w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ale również od wielkości zakładu, placu, czy myjni. Podczas obliczania potrzebnej wydajności brane są również pod uwagę wymagania stawiane przez przepisy sanitarne. Dzięki takiej konsultacji dostaniemy możliwość zakupu urządzenia dopasowanego ściśle do naszych potrzeb. Indywidualne podejście i zasobność portfela zdecydują, czy wybierzemy system wyposażony w nowoczesne urządzenia monitorujące i alarmujące, czy też zdecydujemy się na dużo tańsze separatory, w których elektronika ograniczona jest do minimum. Samodzielnie możemy próbować dobrać separator do własnych potrzeb za pomocą popularnych wyszukiwarek i hasła separator koalescencyjny cena lub separator oleju wydajność.

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jeśli tylko jest to działalność, w której występuje kontakt substancji ropopochodnych z wodą, która następnie jest odprowadzania do studzienek kanalizacyjnych, musimy pamiętać, że instalacja separatora oleju jest obowiązkiem. Jeśli budujemy zakład od podstaw jest to stosunkowo proste. Separator koalescencyjny pojawi się już na etapie projektu. Jeśli natomiast adaptujemy pomieszczenie na warsztat lub myjnię, musimy postarać się o wmontowanie urządzenia, jakim jest separator koalescencyjny. W przeciwnym wypadku odbiór skończonej inwestycji może być niemożliwy.

© WWF Filtry