Wkład do filtra - Wkłady do filtra - Wkłady do filtrów - Wkład filtra - Wkład filtracyjny - Wkłady filtracyjne

Filtrowanie cieczy i gazów to nieodzowny element pracy ciężkich maszyn. Z uwagi na pracę w ekstremalnie trudnych warunkach konieczne jest zapewnienie odpowiedniego stopnia filtracji zarówno powietrza pobieranego przez silnik spalinowy, jak i cieczy krążących wewnątrz maszyny. Służą do tego wkłady do filtra.

Część filtrów to zamknięte jednostki (filtry puszkowe), które po okresie eksploatacji wymienia się w całości na nowe. Druga część filtrów to konstrukcje pozwalające na wymianę elementu filtrującego, jakim jest wkład filtra. Wkład filtracyjny jest elementem, który w trakcie pracy urządzenia odpowiedzialny jest za mechaniczne filtrowanie przepływającej przez niego cieczy. Ciecz krążąca w układach hydraulicznych służy nie tylko do przenoszenia siły z pompy, gdzie wytwarzane jest ciśnienie do siłownika, który wykonuje pracę. Jednym z zadań, jakie wykonuje olej hydrauliczny jest oczyszczanie wnętrza układu z zanieczyszczeń, jakie mogą pojawić się w nim w wyniku pracy siłownika. W wyniku tarcia drobiny metalu oddzielają się od metalowych powierzchni siłownika. Pozostawienie ich w układzie mogłoby powodować przyśpieszone zużycie. Drobiny są zbierane przez ciecz roboczą i przenoszone na powierzchnię wkładu filtracyjnego, gdzie oddzielane są od cieczy roboczej. Poza drobinami metalu w płynie hydraulicznym pojawiają się również zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, które również zatrzymuje wkład filtracyjny. Większość maszyn wykorzystujących w swojej pracy siłowniki hydrauliczne to urządzenia pracujące w ekstremalnie trudnych warunkach. Nawet najszczelniejsze układy są w takich warunkach narażone na przedostawanie się pyłu do wnętrza siłowników. Sprawny układ filtrujący ciecz roboczą wyposażony w czyste wkłady do filtrów pozwala na ciągłe usuwanie tych zanieczyszczeń z systemu. W trakcie pracy układu hydraulicznego zanieczyszczenia zgromadzone w miejscu takim jak wkłady do filtrów, z czasem powodują zmniejszenie jego możliwości filtracyjnych i zwiększenie oporu, jaki musi pokonać ciecz robocza, aby przedostać się przez filtr. Większość filtrów hydraulicznych jest wyposażona w urządzenia zabezpieczające układ hydrauliczny przed niedrożnością filtra oleju. Są to tak zwane zawory obejścia. Aktywują się w momencie, kiedy opór, jaki stawia wkład filtra jest zbyt wysoki i powodują skierowanie oleju hydraulicznego z pominięciem zatkanego filtra. Rozwiązanie takie zabezpiecza stabilność pracy układu, jednak naraża system na skutki obiegu niefiltrowanej cieczy roboczej. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją należy regularnie sprawdzać stan, w jakim są wkłady filtracyjne i stopień ich zanieczyszczenia. Z uwagi na charakter pracy wkłady filtrów najczęściej nie nadają się do czyszczenia. W przypadku stwierdzenia, że wkłady filtracyjne są mocno zanieczyszczone, takie wkłady filtracyjne należy wymienić. Z ekonomicznego punktu widzenia, najbardziej optymalna jest wymiana wkładu tuż przed stanem, który spowoduje aktywację zaworów obejścia. Pozwala to uniknąć niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą krążenie w układzie hydraulicznym niefiltrowanej cieczy roboczej. Pozwala również w pełni wykorzystać posiadany wkład filtracyjny. Wymieniając wkład do filtra warto szukać jak najbardziej wydajnych elementów. Producenci sprzętu określają wymagania minimalne, jakie musi spełnić instalowany w urządzeniu wkład do filtra. Warto jednak wybierać filtry o wyższych od wymaganych parametrach.

Filtry cieczy roboczej w układach hydraulicznych to nie jedyne filtry, których konstrukcja pozwala na wymianę elementu takiego jak wkłady do filtra. Podobną możliwość oferują filtry powietrza. Filtrowaniu poddawane jest powietrze dostarczane do silnika spalinowego, gdzie staje się jednym z elementów mieszanki paliwowo-powietrznej. W skutek jej zapłonu następuje praca tłoka. Dokładne filtrowanie powietrza dostarczanego do silnika jest konieczne ze względu na dużą ilość zanieczyszczeń obecnych w powietrzu. Pył i i inne drobiny dostające się do silnika mogłyby w krótkim czasie doprowadzić do poważnych uszkodzeń, a w rezultacie do poważnej awarii silnika. Podobnie jak w przypadku filtrów oleju, wkłady filtrujące powietrze z czasem ulegają zniszczeniu i konieczna jest ich wymiana na nowe. W pojazdach spotyka się również filtry kabinowe. Ich zadaniem jest filtrowanie powietrza dostarczanego do kabiny pojazdu z zewnątrz. Tutaj celem tej operacji jest poprawa komfortu przebywania w kabinie. W przeciwieństwie do filtra kabinowego, którego wymiana zalecana jest właśnie ze względu na własną wygodę, zapychający się filtr powietrza dostarczanego do silnika może mieć wpływ na jakość pracy silnika, bo przez zapchany filtr, do silnika może być dostarczana zbyt mała ilość powietrza.

W pojazdach znajdują się również filtry olejowe filtrujące olej silnikowy oraz filtry paliwowe filtrujące paliwo (olej napędowy). Podobnie jak powyższe, te filtry również składają się często w wymiennych wkładów filtracyjnych.

W każdym przypadku, w którym mają zastosowanie filtry warto regularnie poddawać je oględzinom, aby odpowiednio wcześnie wymienić wkłady filtracyjne.

© WWF Filtry