Wymiana filtrów - Wymiana filtra

Regularna wymiana filtrów w układach pojazdów jest jedną z podstawowych czynności konserwacyjnych związanych z eksploatacją. Wymiana filtrów musi być wykonywana regularnie. Dlaczego wymiana filtra jest tak ważna? Media robocze obecne w tych układach mają odmienne zadania. W układach hydraulicznych głównym zadaniem oleju hydraulicznego jest przenoszenie mocy i zamiana wytworzonego ciśnienia na ruch siłownika hydraulicznego. Ciecz robocza obecna w takim układzie ulega stopniowej degradacji na skutek zanieczyszczeń. Dlatego wymiana filtrów jest konieczna. Na czym polega taka wymiana filtra i jak się do tego zabrać?

Wśród najczęściej występujących zanieczyszczeń należy wymienić gazy dostające się do płynów hydraulicznych przez nieszczelne przewody ssące. Praca układów hydraulicznych związana jest z wysokimi różnicami ciśnień. Środowisko takie sprzyja powstawaniu pęcherzyków pary, które po przejściu w obszar wyższego ciśnienia, implodują. Wystąpienie takiej implozji w pobliżu ścianek siłownika może spowodować uszkodzenie jej powierzchni. Kolejnym rodzajem zanieczyszczeń są ciała stałe. One wyłapywane są przez filtry i przez to wymiana filtrów jest konieczna. Mogą się one pojawić w układzie hydraulicznym na etapie montażu lub konserwacji urządzenia. Stanowią je również drobiny z mikrouszkodzeń powstających podczas eksploatacji. Wiele z siłowników hydraulicznych pracuje w środowisku o ekstremalnym zapyleniu (żwirownie, kopalnie). Tam ciała stałe mogą się znaleźć we wnętrzu siłownika za pośrednictwem tłoczyska. Pojawienie się w układzie jednego rodzaju zanieczyszczenia w szybkim czasie powoduje pojawienie się w nim kolejnych, a proces ulega naturalnej eskalacji, więc wymiana filtra co pewien czas jest konieczna.

Zanieczyszczone ciecze w układzie hydraulicznym powodują jego przyspieszoną destrukcję i w krótkim czasie mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia i unieruchomienia mechanizmów. Jedyną metodą walki z takimi zanieczyszczeniami jest ciągła filtracja płynów obecnych w układach hydraulicznych, a więc regularna wymiana filtrów i oleju. Z biegiem czasu filtr zatrzymujący zanieczyszczenia ulega zapchaniu. Konieczne jest więc okresowe kontrolowanie jego stanu i wymiana filtra, jeśli jego kondycja jest zbyt słaba by zapewnić odpowiednio wydajną filtrację. W momencie znacznego wzrostu oporów przepływu zaczynają działać zawory obejściowe, ruch cieczy w układzie hydraulicznym nie zostaje zahamowany, jednak filtr nie działa. Filtry w układach hydraulicznych działają zarówno powierzchniowo jak i objętościowo, dlatego najczęściej nie jest możliwe poddawanie ich czyszczeniu - konieczna jest wymiana filtrów. Do czyszczenia nadają się tylko filtry wykonane z metalowej siatki mikronowej i wymiana filtrów tego typu nie jest konieczna tak długo, dopóki powierzchnia filtracji nie zostanie uszkodzona.

Z uwagi na zmienne warunki pracy niektórych urządzeń okres wymiany filtrów nie może być odgórnie wyznaczony. Nie da się określić ile roboczogodzin powinien przepracować pojazd, zanim nastąpi konieczność wymiany filtra. Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej optymalna jest wymiana filtra przy takim poziomie zabrudzenia, gdy jest on wartością graniczną do otwarcia zaworów obejściowych. Przed wymianą filtra warto skontrolować poziom zabrudzenia cieczy roboczej. Najpewniejsze są badania laboratoryjne - usługa, którą można zlecić zewnętrznej firmie dostarczając próbkę oleju. Jeśli jest to konieczne należy ją dofiltrować za pomocą agregatu zewnętrznego. Próby oszczędzania na regularnym konserwowaniu układów filtrujących i unikanie wymiany filtra zazwyczaj przynoszą efekty w postaci przedwczesnego zużycia poszczególnych części układu oraz wcześniejszym wystąpieniu kosztownych w usunięciu, poważnych awarii całej maszyny.

Olej obecny w układach mechanicznych, w tym silnikach, ma inne zadania. Do jego głównych obowiązków należy zapewnienie odpowiedniego smarowania poszczególnym elementom silnika tak, aby nie stykały się bezpośrednio ze sobą. Wtedy powinna je rozdzielać cienka warstwa filmu olejowego. Do zadań oleju należy również odprowadzanie ciepła i czyszczenie wewnętrznych powierzchni silnika. W trakcie eksploatacji silnika powstają drobiny metalu, które olej odprowadza do filtra. Pozostawienie ich w silniku mogłoby spowodować eskalację zniszczeń i tym samym skrócenie żywotności silnika. W przeciwieństwie do płynów w układach hydraulicznych, olej silnikowy ma kontakt z jeszcze jednym czynnikiem powodującym jego zanieczyszczenie. W silnikach spalinowych następuje zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. W wyniku zapłonu powstaje energia niezbędna do działania silnika oraz cała masa zanieczyszczeń chemicznych, które trafiają do oleju. Są wśród nich: kwasy, częściowo niespalone paliwo, węgiel, woda i inne pochodne ropy. W odróżnieniu od siłowników hydraulicznych, olej w silnikach należy regularnie wymieniać. Oczywiście, wraz z wymianą oleju, konieczna jest wymiana filtrów oleju. Oczywiście, jeśli warunki, w jakich pracuje silnik są ekstremalne (duże zapylenie), wymiany filtrów oleju i samego oleju należy dokonywać częściej.

© WWF Filtry